obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

okres NáchodSH ČMS - Okresní sdružení hasičů Náchod
náměstí T.G.Masaryka 69
547 01 Náchod
IČO 48623181
24.10.2019

Aktualizace prezenčních listin z cyklického školení velitelů, velitelských a strojnických dnů
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019


16.10.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Stínání kohoutů Přibyslav


2.10.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace tiskopisů "Přihláška a evidenční karta člena SDH (od 18 let nebo kdo nemá registrovaný kolektiv MH)" a "souhlas GDPR"


11.9.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2019
Aktualizace prezenčních listin z cyklického školení velitelů, velitelských a strojnických dnů


22.8.2019

Vzorová osnova okrskového cvičení 2019
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2019


16.8.2019

Aktualizace soutěží 2019


22.7.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2019
Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


21.6.2019

Pracovní doba kanceláře OSH Náchod o letních prázdninách
Pozvánka na den otevřených dveří nové hasičské zbrojnice v Náchodě dne 22.6.2019
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2019


11.6.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


7.5.2019

Usnesení shromáždění starostů SDH 04/2019
Časopis Soptík - vydání duben 2019
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2019
Letní tábor Kamenec 2019
Letní tábor SDH Teplice nad Metují se letos nebude konat
Aktualizace prezenčních listin z cyklického školení velitelů, velitelských a strojnických dnů
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2019
Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Aktualizace podkladů ke školení


17.4.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


16.4.2019

Prezenční listina z cyklického školení velitelů JSDH 2019
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2019
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


10.4.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Přihlášky a OZ na soutěž v PS v Náchodě dne 1.6.2019
Aktualizace soutěží 2019


2.4.2019

Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2019
Prezenční listina z cyklického školení velitelů JSDH 2019


1.4.2019

Přehled volných míst na jednotlivých termínech cykliky velitelů v roce 2019


23.3.2019

Aktualizace soutěží 2019


15.3.2019

Přehled volných míst na jednotlivých termínech cykliky velitelů v roce 2019


4.3.2019

Přehled volných míst na jednotlivých termínech cykliky velitelů v roce 2019


11.2.2019

Přehled volných míst na jednotlivých termínech cykliky velitelů v roce 2019


7.2.2019

Termín a přihláška na základní kurz hasiče 2019
Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


4.2.2019

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


31.1.2019

Přehled volných míst na jednotlivých termínech cykliky velitelů v roce 2019
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2019


10.1.2019

Termíny odborné přípravy velitelů a strojniků v roce 2019
Povinná témata ke školení členů JSDH z GŘ HZS v roce 2019


9.1.2019

Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2019 - Velitelé s kurzem V40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2019 - Strojníci s kurzem S40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2019 - Strojníci s kurzem S16
Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2018
Seznam všech platných osvědčení velitelů a strojníků JSDH - seznam po jednotkách platný k 1.1.2019
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2018


20.11.2018

Nový evidenční list kolektivu MH a dorostu platný od 1.1.2019
Hlášení o činnosti SDH za rok 2018
Příloha k registračnímu listu SDH
Usnesení shromáždění starostů SDH 11/2018
Temíny VVH SDH a okrsků 2018 - 2019
Soptík - 2018 listopad
Aktualizace soutěží 2018


17.11.2018

Pozvánka na vystoupení národního cirkusu Jo-joo, který připravil pro záchranáře - tedy i členy dobrovolných hasičů - ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ


18.10.2018

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019


25.9.2018

Přidány prezenční listiny z cyklického školení velitelů v Červeném Kostelci s přehledem prodloužení osvědčení
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2018
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2018


5.9.2018

Nový formulář na zdravotní prohlídky členů JSDH 2018
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2018


16.8.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


1.8.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


24.7.2018

Podklady pro neinvestiční dotaci na JSDH za odbornou přípravu a výjezdy mimo katastr obce
Částky za odbornou přípravu JSDH od 1.8.2017 do 31.7.2018
Tabulka Excel pro výjezdy JSDH mimo katastr obce - vzor vyplnění
Tabulka Excel pro výjezdy JSDH mimo katastr obce od 1.8.2017 do 31.12.2017
Tabulka Excel pro výjezdy JSDH mimo katastr obce od 1.1.2018 do 31.7.2018


23.7.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2018


15.7.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


22.6.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


14.6.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


11.6.2018

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy
Nový formulář Návrh na vyznamenání
Hasiči podpořili boj proti rakovině
Aktualizace soutěží 2018


25.5.2018

Aktualizace tabulky splnění povinných počtů velitelů a strojníků v JPO
Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2018
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2018


17.5.2018

Usnesení ze shromáždění starostů SDH dne 27.4.2018
Zápis z jednání ORV dne 10.5.2018
List hasičů okresu Náchod - Soptík 04/2018
Aktualizace soutěží 2018


15.5.2018

Aktualizace tabulky splnění povinných počtů velitelů a strojníků v JPO
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2018
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2018
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy


2.5.2018

Kancelář OSH informuje
Leták Popalky
Aktualizace soutěží 2018


26.4.2018

OZ na soutěž v PS 2018
Přihláška na soutěž v PS 2018
Aktualizace soutěží 2018
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže
Informace k oslavám stého výročí založení republiky
Nabídka diplomů    Objednávka diplomů


21.3.2018

Generali - skupinové úrazové pojištění mladých hasičů, pojistné podmínky platné od 1.1.2018
Generali - pojistná smlouva
Generali - oznámení úrazu
Seznam preventistů 2018
Seznam referentů prevence
Aktualizace soutěží 2018


8.3.2018

Vzorová osnova okrskového cvičení s tématy pro rok 2018


26.2.2018

Přihláška na základní kurz hasiče 2018
Kurz strojníků S16 v Novém Městě nad Metují pro JPO II a III cyklika, pro JPO V a VI základní i cyklika
Nabídka prodeje CAS 25 Škoda 706
Aktualizace soutěží 2018
Pozvánka na hasičský ples do Velké Jesenice dne 10.3.2018


8.2.2018

Pozvánka hasičský bál do Police nad Metují dne 10.2.2018


26.1.2018

Termíny odborné přípravy - cykliké školení, velitelské a strojnické dny v roce 2018


12.1.2018

Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2018 - Velitelé s kurzem V40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2018 - Velitelé s kurzem V24
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2018 - Strojníci s kurzem S40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2018 - Strojníci s kurzem S16
Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2017
Seznam všech platných osvědčení velitelů a strojníků JSDH - seznam po jednotkách platný k 1.1.2018
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2017
Přehled JSDH, které se zúčastnily výcviku s dýchací technikou v polygonu na HZS stanici Velké Poříčí v roce 2017


8.1.2018

STATUT Medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce III stupeň


2.1.2018

Plán odborné přípravy členů JSDH na rok 2018


29.11.2017

Pozvánka na akci balónky pro Ježíška v Teplicích nad Metují dne 9.12.2017
Nabídka cen plynu a elektřiny pro hasiče


16.11.2017

Nabídka DA Avia


15.11.2017

Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně     přihláška - formát word
Aktualizace soutěží 2017


2.11.2017

Ve složce Tiskopisy a dokumenty aktualizováno Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017 a přílohy k jednoduchému a podvojnému účetnictví


9.10.2017

Aktualizace soutěží 2017
Anketa Dobrovolní hasiči 2017


29.9.2017

Přidána pozvánka na stínání kohoutů v Přibyslavi
Aktualizace soutěží 2017


12.9.2017

Přidány prezenční listiny z cyklického školení velitelů v Červeném Kostelci s přehledem prodloužení osvědčení
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2017


6.9.2017

Přidána pozvánka na Mistrovství ČR v TCIF do Dvora Králové
Přidány propozice k PO očima dětí 2018


4.9.2017

Přidána pozvánka na soutěž do Opočna a Nahého Újezdce


30.8.2017

Přidána pozvánka na slavnostní předání CAS do Lhoty u Červeného Kostelce


29.8.2017

SDH Zlíč vás srdečně zve dne 2.9.2017 v 10:00 hod na II. ročník Zlíčského čtyřboje v netradičních hasičských disciplinách. Soutěž je pro družstva v počtu 5+1. Občerstvení a ceny pro nejlepší jsou zajištěny
Přidána pozvánka na soutěž do Vysoké Srbské a Velichovek
Univerzita dobrovolného hasiče (UDH) 2018 - 2020 + přihláška


28.8.2017

Stanovy SH ČMS" - platné - schválené 22. 4. 2017
Oznámení pojistné události pro hasiče i pro MH "


25.8.2017

Osnova okrskového cvičení pro rok 2017
Přidány pozvánky na soutěž do Hořiček a oslavy SDH v České Metuji
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2017
Aktualizace přehledu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech za rok 2017
Aktualizace Seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


20.7.2017

Přidána pozvánka na soutěž do Přibyslavi


11.7.2017

Zrušena noční soutěž SDH Vysokov - 26.8.2017 - z organizačních důvodů rušíme pouze noční závody, denní zůstávají.
Děkuji za pochopení, s pozdravem Kosinka Zdeněk, starosta SDH Vysokov


Přidána pozvánka na soutěž do Jasenné
Aktualizace soutěží 2017


28.6.2017

Přidána pozvánka na soutěž do Martínkovic, a Provodova


22.6.2017

Prázdninový provoz v kanceláři OSH Náchod
Přidána pozvánka na soutěž do Velké Jesenice, Rožnova a Meziměstí
Aktualizace soutěží 2017


12.6.2017

Výsledky soutěže v PS a dorostu
Přidána pozvánka na soutěž do Bohuslavic, soutěž TFA Žernovský Bejk a oslavy 130. let založení SDH Babí


25.5.2017

Přidána pozvánka na letní ples do Přibyslavi


22.5.2017

Přidána pozvánka na dětský den do Semonic


17.5.2017

Přihlášky a OZ na soutěž v PS v Jaroměři dne 4.6.2017
Usnesení ze shromáždění starostů SDH dne 28.4.2017
List hasičů okresu Náchod - Soptík 04/2017
Aktualizace soutěží 2017
Přidána pozvánka na soutěže do Velkého Třebešova a Soutěž Miss Hasička a Hasič roku 2017


2.5.2017

Přidány pozvánky na soutěže a oslavy do Vlčkovic a Heřmanic


28.4.2017

Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


25.4.2017

Přidány pozvánky na soutěže a oslavy do Dubu na Moravě, Houdkovic, Dubence a Martínkovic
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2017
Aktualizace prezenčních listin ze školení JSDH (cyklika velitelé, velitelské dny, strojnické dny)


30.3.2017

Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2017
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech za rok 2017
Aktualizace soutěží 2017


3.3.2017

Přidána pozvánka na letní tábor do Teplic nad Metují
Aktualizace soutěží 2017


27.2.2017

Aktualizace pozvánek na hasičské plesy


21.2.2017

Nové testové otázky hasič I., II. a III. stupně


10.2.2017

Kancelář OSH informuje
Aktualizace schválených usnesení shromáždění starostů SDH
Hodnocení okrsku podmínky od roku 2016 + vzor prezenční listiny
Aktualizace zápisů z odborné rady velitelů
Vloženy propozice - Požární ochrana očima dětí 2017
Vložena přihláška na základní kurz hasice v termínu 3.-7.4.2017
Vloženy informace o letním táboře Kamenec 2017
Aktualizace termínů VVH okrsků


6.2.2017

Plán školení a výcviku JSDH (cyklika velitelé) v roce 2017, velitelské a strojnické dny
Přidána pozvánka na Hasičský ples do Bohuslavic


23.1.2017

Přidána pozvánka na Hasičský ples do Borové


20.1.2017

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH v roce 2017
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2017 - Velitelé s kurzem V40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2017 - Velitelé s kurzem V24
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2017 - Strojníci s kurzem S40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2017 - Strojníci s kurzem S16
Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2016
Seznam všech platných osvědčení velitelů a strojníků JSDH - seznam po jednotkách platný k 1.1.2017
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2016
Přehled JSDH, které se zúčastnily výcviku s dýchací technikou v polygonu na HZS stanici Velké Poříčí v roce 2016
Aktualizace soutěží 2017


16.1.2017

Přidány pozvánky na Hasičský ples do Jásenné, Nového hrádku, Řešetovy Lhoty a Velichovek
Aktualizace soutěží 2017


11.1.2017

Aktualizace předpisů o PO
Aktualizace soutěží 2017


19.12.2016

Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2016
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2016


2.12.2016

Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2017 formát Word   formát PDF
Hlášení o činnosti SDH za rok 2016
Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2016
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2016


30.11.2016

Pozvánka na Silvestr do Vysoké Srbské dne 31.12.2016


3.11.2016

Zmena emailové adresy kanceláře OSH - nový e-mail: kancelar@oshnachod.cz starý e-mail osh.nachod@tiscali.cz již nepoužívat.
Pozvánka na posvícenskou zábavu do Martínkovic dne 11.11.2016


26.10.2016

Stejnokrojový předpis 2016
Aktualizace osvědčení z ÚHŠ Bílé Poličany vydaných v roce 2016
Aktualizace všech osvědčení vydaných v roce 2016


13.10.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Vepřové hody v Bezděkově
Aktualizace soutěží 2016


21.9.2016

Prosíme SDH o kontrolu a komu chybí doplnění revizorů a revizních rad, o zaslání na OSH Náchod
Revizor účtů a kontrolní a revizní rada.
Revizor účtů a kontrolní a revizní rada 2.


20.9.2016

Prezenční listiny ze školení velitelů V8, Velitelského dne a strojnických dnů
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2016
Aktualizace osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2016
Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Superpohár hejtmana pardubického kraje
Aktualizace soutěží 2016


17.8.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Vysokov a Vysoká Srbská
Aktualizace soutěží 2016


17.8.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Borová


16.8.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Přibyslav
Aktualizace soutěží 2016


11.8.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - letní vánoce v Borové


10.8.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Velichovky a MS v PS Ostrava
Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2016
8.8.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Martínkovice, Jásenná, Zlíčko a Miletín


12.7.2016

Plánované jednání Výkonného výboru OSH Náchod se PŘESOUVÁ ze 17.8. na středu 24. 8. 2016 od 15 hod. na OSH Náchod.


4.7.2016

Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Provodov a Meziměstí

Zveřejňování Přehledu o majetku a závazcích nebo účetní závěrky ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
       Metodický pokyn starosty SH ČMS .
       Příloha a) pro jednoduché účetnictví .
       Příloha b) pro podvojné účetnictví .
       Příloha c) vzor průvodního dopisu .


23.6.2016

Výsledky krajské soutěže dorostu 2016.
Výsledky krajské soutěže hry Plamen 2016 .
Aktualizace soutěží 2016
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2016
Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 201622.6.2016

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil bratr Michal Šumík.
Medaile za záchranu života - Denisa Hurdálková.
Výsledky okresní soutěže dorostu 2016.
Výsledky okresní soutěže v PS 2016.
Pozvánka na soutěž "Žernovský bejk" dne 25.6.2016
Propozice krajského kola TFA 2016 26.6.2016
Aktualizace pozvánek na soutěže a oslavy - Bohuslavice, Pěkov, Zaloňov a Rožnov
Nabídka možnosti spolupráce mezi českými a polskými hasiči.
Festival hasičských přípravek.
Organizační zabezpečení festivalu hasičských přípravek.
Předběžná přihláška na festival hasičských přípravek.
Závazná přihláška na festival hasičských přípravek.


20.6.2016

Aktualizace soutěží 2016

1.6.2016

Výsledky okresní soutěže hry Plamen 2016.
Výsledky okresní soutěže hry Plamen beh na 60m 2016.
Aktualizace soutěží 2016
Pozvánka na oslavy 130. let založení sboru v Bohdašíne dne 25.6.2016
Pozvánka na soutěž do Martínkovic dne 9.7.2016

24.5.2016

Přehled revizorů a revizních rad SDH
Soutěž Miss Hasička a Hasič roku 2016

23.5.2016

Pozvánka na letní hasičský ples do Přibyslavi dne 25.6.2016
Přihláška na krajské kolo TFA 2016

19.5.2016

Pozvánka na soutěž do Slatiny nad Úpou dne 11.6.2016
Aktualizace soutěží 2016

17.5.2016

Pozvánka na soutěž do Chvalkovic dne 28.5.2016
Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků

16.5.2016

Přehled SDH zapojených do veřejné sbírky POPÁLKY, v našem kraji se vybralo celkem 85.580,- Kč. všem zúčastněným sborům z našeho okresu moc děkujeme.
Příloha přehled popálky

Přehled osvědčení JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2016
Přehled vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH v roce 2016
Aktualizace soutěží 2016
Soptík duben 2016
Pozvánka na hasičskou zábavu do Semonic dne 2.7.2016
Pozvánka na poradu nejen vedení okresního aktivu historie - kronikářů
OZ - Okresního kola dorostu - 2016.
Přihláška na okresní soutěž dorostu 2016.
Pojištění pro hasiče - novinky HVP
Pozvánka na krajské kolo soutěže TFA do Žernova dne 26.6.2016
TFA - pravidla
Smlouva s OSA 2016

28.4.2016

Pozvánka na přebor v běhu na 100 m překážek dne 29.5.2016
Hodnocení okrsků - podmínky 2016
Osnova okrskového cvičení 2016

20.4.2016

Aktualizace čísel osvědčení velitelů a strojníků 2016
Aktualizace čísel z ÚHŠ Bílé Poličany 2016
Doplněny prezenční listiny z velitelských a strojnických dnů 2016
Změna v evidenci MH 2016
Souhlas se zápisem SDH 2016


16.4.2016

Vypalování suchých travnatých porostů
Jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo
OZ - Okresní soutěž v požárním sportu - 2016.
Přihláška na okresní soutěž v požárním sportu 2016.
Přestupní karta hasičů 2016.
Aktualizace soutěží 2016


13.4.2016

Seznam držitelů platných odborností preventista
Seznam preventistů SDH


6.4.2016

Pozvánka na soutěž CTIF do Vlčnova dne 16.4.2016,     přihláška
Pozvánka na soutěž do Josefova dne 28.5.2016
Pravidla závodu Českého poháru v běhu na 100m s překážkami v roce 2016
Aktualizace soutěží 2016
Soutěž najdi, ošetři a zachraň v roce 201611.3.2016

V sekci "Materiály pro JPO" uložen návod k vypracování a použití „DZOZ“, „ZOZ“ a „ZOČ“ vydaný GŘ HZS dne 17.12.2015


2.3.2016

Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu
Aktualizace - přihláška a evidenční karta člena SDH
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty


1.3.2016

Pozvánka na ples do Žernova dne 5.3.2016
Pozvánka na ples do Valdic (okres Jičín) dne 19.3.2016
Aktualizace soutěží 2016


25.2.2016

Termíny školení velitelů a strojníků v roce 2016


15.2.2016

Aktualizace soutěží 2016
Pozvánka na ples do Bohuslavic dne 20.2.2016
Čestné prohlášení starosty SDH - nový tiskopis
PO očima dětí - propozice 2016


9.2.2016

Aktualizace soutěží 2016
Pozvánka na silový a překážkový běh do Žernova dne 15.6.2016
Průzkum zájmu o uskutečnění fotbalového turnaje hasičů
Dopis databáze velitelů SDH
Nová dotace pro dobrovolné hasiče odstartována - stránky HZS ČR
Nová dotace pro dobrovolné hasiče odstartována - stránky Krajského úřadu


5.2.2016

Termín a přihláška na základní kurz hasice ve Velkém Poříčí
Letní tábor MH Kamenc 2016
Aktualizace soutěží 2016
Aktualizace temínů VVH SDH a okrsků 2015 - 2016
Pozvánka na ples do Borové dne 16.2.2016
Pozvánka na hasičský tábor v Teplicích nad Metují 1.7. - 10.7.2016


12.1.2016

Aktualizace soutěží 2016
Aktualizace temínů VVH SDH a okrsků 2015 - 2016
Pozvánka na ples do Velkého Třebešova dne 15.1.201611.1.2016

Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2016 - Velitelé s kurzem V40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2016 - Velitelé s kurzem V24
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2016 - Strojníci s kurzem S40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2016 - Strojníci s kurzem S16
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH - seznam po jednotkách platný k 1.1.2016
Seznam JPO, které se v roce 2015 zúčastnily polygonu ve Velkém Poříčí


7.1.2016

Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2015
Přehled osvědčení JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2015
Plán kurzů ÚHŠ Bílé Poličany na 1. pololetí 2016
Aktualizace temínů VVH SDH a okrsků 2015 - 2016
Aktualizace soutěží 2016
Aktualizace Návrhu na vyznamenaní
Návrh na udělení medaile a stužky za věrnost
Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2016
Přihláška a evidenční karta člena SDH


22.12.2015

PF 2016
Aktualizace temínů VVH SDH a okrsků 2015 - 2016
Aktualizace soutěží 2016
Zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek PO na rok 2016
Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně


10.12.2015

Aktualizace temínů VVH SDH a okrsků 2015 - 2016


26.11.2015

Aktualizace soutěží 2015
Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2016 formát Word nebo formát PDF
Temíny VVH SDH a okrsků 2015 - 2016
Zabezpečení valných hromad SDH a okrsků 2016
Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016
Informace k topné sezóně 2015 - 2016
Informace na podporu Popálky - pro p. J. Zelenou
Nabídka pobytu hotelu Fontána u Lipenské přehrady pro hasiče
Nabídka pojištění hasičů od HVP


12.11.2015

Aktualizace soutěží 2015
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2015
Aktualizace osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2015
Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Hlášení o činnosti SDH za rok 2015


3.11.2015

Aktualizace pozvánek na soutěže
Aktualizace soutěží 2015
Seminář prevence 2015 , fotky ze Semináře prevence 2015


9.10.2015

Dne 7.10.2015 nás opustil bratr Jaroslav Stejskal


5.10.2015

Krajské ocennění soutěžících v soutěži Požární ochrana očima dětí 2015


1.10.2015

Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků25.9.2015

Prezenční listiny ze školení velitelů V8, Velitelského dne a strojnických dnů
Aktualizace soutěží 2015
Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2015
Aktualizace osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2015
Aktualizace pozvánek na soutěže
Prodáme hasičské auto AVIA A31 DA12 r.v 1991, v dobrém stavu, najeto 23.000, pojízdná. Nyní propadla STK. Bez výbavy a bez stříkačky. Řazení na podlaze. 9 míst, majáky, 2 typy závěsů (čep i koule)

Cena 13.000,-Kc

Informace: Antonín Koutský, SDH Řešetova Lhota, Tel: 603 333 776 Foto


26.8.2015

Aktualizace pozvánek na soutěže
Aktualizace soutěží 2015
Pomůcka pro velitele jednotek SDH a starosty obcí k problematice zřizování Jednotek PO


19.8.2015

Aktualizace pozvánek na soutěže
Aktualizace soutěží 2015
Dopis popáleniny
Koncept a cíl veřejné sbírky pro Popálky o.p.s.


29.7.2015

Aktualizace celé sekce Informace z OSH
Aktualizace celé sekce Tiskopisy a dokumenty


2.7.2015

Aktulizace pozvánek na hasičské oslavy, soutěže apod.
Aktualizace soutěží 2015


29.6.2015

Aktulizace pozvánek na hasičské oslavy, soutěže apod.


25.6.2015

Aktulizace pozvánek na hasičské oslavy, soutěže apod.
Aktualizace soutěží 2015


17.6.2015

Aktulizace pozvánek na hasičské oslavy, soutěže apod.


10.6.2015

Aktulizace pozvánek na hasičské oslavy, soutěže apod.


28.5.2015

Přihláška a OZ na okresní soutěž v požárním sportu 2015
Pozvánka na den otevřených vrat do Rtyně v Podkrkonoší dne 12.6.201
Aktualizace soutěží 2015


15.5.2015

Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2015
Aktualizována tabulka splnění povinných počtů velitelů a strojníků JSDH
Aktualizace soutěží 2015


12.5.2015

Pozvánka na soutěž do Velkého Třebešova dne 24.5.2015


11.5.2015

Informace k soutěži v Borové dne 9.5.2015
Aktualizace soutěží 2015


2.4.2015

Aktualizace složení VV, OR a aktivů
Informace z kanceláře OSH
Aktualizace odkazů na hasičské stránky


31.3.2015

Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2015
Aktualizace seznamu platných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2015
Prezenční listiny ze školení velitelů, velitelských a strojnických dnů
Aktualizace soutěží 2015
Usnesení shromáždění starostů SDH 03/2015
Zápis ze shromáždění delegátů SDH okresu Náchod 03/2015
Požární ochrana očima dětí 2015
Výstava hasičských nášivek 18. 4. 2015
Soptík březen 2015


17.3.2015

Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2015
Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


12.3.2015

Prezenční listina ze školení velitelů dne 10. 3. 2015 v Jaroměři s přehledem prodloužení odborné způsobilosti


24.2.2015

Nabídka letního tábora MH Kamenec 2015
Nabídka letního tábora MH Adršpach


23.2.2015

Vzorová osnova s tématy na okrskové cvičení 2015
Pozvánka na aktiv odborné rady velitelů ve Velké Jesenici dne 14.3.2015
Pozvánka na dětský karneval do Rožnova dne 8.3.2015
Plán kurzů ÚHŠ Bílé Poličany na 1. pololetí 2015
Aktualizace soutěží 2015


15.2.2015

Přihláška na základní kurz hasiče 2015
Aktualizace soutěží 2015


5.2.2015

Termíny odborné přípravy velitelů a strojníků JSDH v roce 2015
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH, kterým končí platnost v roce 2015
Aktualizace přehledu osvědčení velitelů a strojníků JSDH
Aktualizace pozvánek na plesy
Aktualizace termínů VVH 2015
Aktualizace soutěží 2015


30.1.2015

Pozvánky na bály a plesy
Aktualizace soutěží 2015


28.1.2015

Aktualizována tabulka splnění povinných počtů velitelů a strojníků JSDH
Aktualizace soutěží 2015


12.1.2015

Základní zaměření pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH v roce 2015
Přehled účasti JSDH v polygonu ve Velkém Poříčí v roce 2014


29.12.2014

Aktualizována tabulka splnění povinných počtů velitelů a strojníků JSDH
Aktualizace vydaných osvědčení velitelů a strojníků a ostatních kurzů v roce 2014 v Bílých Poličanech


11.12.2014

Aktualizace vydaných osvědčení velitelů a strojníků v roce 2014
Aktualizace vydaných osvědčení velitelů a strojníků v roce 2014 v Bílých Poličanech


27.11.2014

Přidáno usnesení shromáždění starostů konané dne 24. 10. 2014 ve Velké Jesenici
Aktualizováno - Volební valné hromady 2014 – 2015
V sekci Tiskopisy ke stažení vloženy Stanovy SH ČMS" - nové - schválené 17. 10. 2014
Aktualizován Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2015 formát Word nebo formát PDF
V sekci Tiskopisy ke stažení vložen metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I - III z r.2014
Soptík říjen 2014


25.10.2014

Aktualizovány tiskopisy a formuláře SDH


14.10.2014

Aktualizována tabulka splnění povinných počtů velitelů a strojníků JSDH


7.10.2014

Pozvánka na seminář prevenceve dnech 17. - 18.10.2014


3.10.2014

Přidány prezenční listiny ze školení velitelů, velitelských a strojnických dnů


27.8.2014

Přidána pozvánka na soutěž do Broumova
Aktualizace soutěží 2014


25.8.2014

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska hledá talentované chlapce a dívky ve věku 13 – 18 let za účelem přípravy reprezentačních týmů dorostu v požárním sportu. Jedná se o ročníky 1997 – 2002.
Reprezentace dorostu v PS - veřejná výzva pro zájemce
Reprezentace dorostu v PS - veřejná výzva pro zájemce - pokračování


15.8.2014

Přidány pozvánky na soutěže a oslavy
Aktualizace soutěží 2014


31.7.2014

Přidána pozvánka na soutěž do Přibyslavi


17.7.2014

Přidána pozvánka na soutěž do Nahořan a oslavy založení sboru v Horní Radechové
Aktualizace soutěží 2014


15.7.2014

Přidána pozvánka na soutěž do Martínkovic


30.6.2014

Aktualizace soutěží 2014
Přidány pozvánky na soutěž do Provodova a Josefova


25.6.2014

Rescue camp 2014
Výsledky soutěže PO očima dětí 2014
Přidána pozvánka na posezení do Semonic


18.6.2014

Přidány pozvánky na soutěž do Rožnova a Oslavy 125.let založení sboru ve Zvoli


24.5.2014

Usnesení ze Shromáždění starostů SDH okresu Náchodze dne 16.5.2014
Aktualizace soutěží 2014
Přidány pozvánky na soutěže do Žďáru nad Metují a Žďárek


12.5.2014

Aktualizace soutěží 2014


24.4.2014

Aktualizace soutěží 2014
Aktualizace platných osvědčení za rok 2014
Aktualizace osvědčení z UHŠ Bílé Poličany za rok 2014


11.4.2014

Aktualizace a doplnění materiálů ke školení
Přesun dokumentů pro JPO ze sekce Tiskopisy ke stažení do sekce Materiály pro JPO - Ostatní dokumenty10.4.2014

Celostátní setkání hasičských přípravek. Prospekt  ,  Přihláška 2014
Pozvánka na oslavy 150 let dobrovolného hasičství
Mezinárodní hasičská pouť na sv. Hostýně


2.4.2014

Aktualizace soutěží 2014


27.3.2014

Prezenční listina ze školení velitelů dne 18. 3. 2014 v Jaroměři s přehledem prodloužení odbornosti


18.3.2014

Po očima dětí 2014


5.3.2014

Aktualizace soutěží 2014
Tábor MH Kamenec 2014
Pozvánka na soutěž do Choltic ve dnech 13. - 14.9.2014


14.2.2014

Aktualizace soutěží 2014
Přidán přehled všech platných osvedčení velitelů a strojníků JSDH
Přihláška na základní kurz hasiče 2014
Přidán zápis z jednání ORV dne 5.2.2014
Pozvánka na ples do Vysoké Srbské dne 15.3.2014
INFO pro SAMARITÁNY

Ahoj samaritáni, všechny vás srdečně zvu na naše další školení v sobotu 1.3.2014, v 9:00 ve zbrojnici v Novém Městě nad Metují. Zváni jsou samozřejmě všichni nadšenci - samaritáni i nesamaritáni, kteří mají zájem o poskytování PP a vše co s tím souvisí. Zdravím a těším se naviděnou. Honza Lanka, samaritáni OSH Náchod

7.2.2014

Aktualizace soutěží 2014
Termíny školení velitelů a strojníků JSDH v roce 2014, podmínky školení, osvědčení

10.1.2014

Aktualizace soutěží 2014
Aktualizace VVH 2014
Příloha k registračnímu listu SDH
Dopis koncese na prodej alkoholu


10.1.2014

Aktualizace soutěží 2014
Aktualizace VVH 2014
Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2014 formát Word nebo formát PDF
Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu
Dodatek Směrnice hasičských soutěží - část platná ihned, část od r.2014


30.12.2013

PF 2014


10.12.2013

Plán kurzů UHŠ Bílé Poličany na 1. pol. 2014


4.12.2013

Hodnocení okrsků - podmínky


2.12.2013

Aktualizace soutěží 2014
Hlášení o činnosti SDH za rok 2013


20.11.2013

Soptík listopad 2013
Usnesení shromáždění starostů SDH 11/2013
Statut vyznamenání platný od 1.1.2014


24.10.2013

Pro starosty SDH okresu Náchod: Shromáždění starostů SDH okresu Náchod se bude konat v pátek 8. 11. 2013 od 16 hodin ve Velké Jesenici v místní tělocvičně. Účast nutná (alespoň jednoho zástupce z každého SDH)! … OSH Náchod

10.10.2013

V sekci tiskopisy ke stažení přidán Stejnokrojový předpis a přílohy ke stejnokrojovému předpisu
Nabídka Optik Fashion pro členy Sdružení hasičů Čech


8.10.2013

Pozvánka na seminář preventistů ve dnech 18. - 19.10.2013


1.10.2013

Pozvánka na restaurování nejstaršího hasičského praporu SDH Velvary dne 24.10.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


30.9.2013

Pozvánka na soutěž do Jezbin dne 5.10.2013
Přidány prezenční listiny z podzimního školení velitelů a strojníků včetně prodloužení osvědčení
Aktualizován Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků5.9.2013

Prosba o pomoc
Setkání přípravek Královéhradeckého kraje dne 29.9.2013 zde ke stažení přihláška
Pozvánka na dětskou soutěž do Hronova dne 5.10.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


3.9.2013

Pozvánka na soutěž do Vysoké Srbské dne 7.9.2013
Pozvánka na oslavu sboru do Pavlišova dne 14.9.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


29.8.2013

Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


26.8.2013

Pozvánka na oslavu sboru do Pavlišova dne 14.9.201322.8.2013

Pozvánka dvoudenní školení velitelů JPO II a III ve dnech 5.-6.9.2013
Plán cyklického školení velitelů a strojníků na 2.pololetí 2013


20.8.2013

Soutěž a oslavy SDH Jizbice se v termínu 24.8.2013 z technických důvodů nekonají
Pozvánka na noční soutěž do Martínkovic
Pozvánka na soutěž do Spů
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


19.8.2013

Pozvánka na Žernovský minibajk
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


31.7.2013

Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


28.7.2013

Pozvánka na soutěž do Přibyslavi konaná dne 17.8.2013
Propozice a přihláška na soutěž do Přibyslavi
Pozvánka na soutěž do Jasenné konaná dne 31.8.2013
Pozvánka na oslavy 130 let založení sboru Běloves 31.8.201311.7.2013

Pozvánka na oslavy a soutěž do Nahořan konaná dne 10.8.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Tisková zpráva prodloužení termínu uzávěrky soutěže dobrovolní hasiči 2013


8.7.2013

Pozvánka na oslavy založení SDH Slavný konané ve dnech 19. - 20.7.2013


2.7.2013

Pozvánka na soutěž do Provodova konaná dne 12.7.2013
Pozvánka na oslavy a soutěž do Martínkovic konaná dne 13.7.2013
Tisková zpráva prodlouření termínu podání přihlášek soutěže dobrovolní hasičí 2013

27.6.2013

Pozvánka na soutěž ve vyprošťování do Hradce Králové která se koná dne 6.7.2013


19.6.2013

Pozvánka na soutěž do Velichovek konaná dne 22.6.2013
Pozvánka na soutěž do Žernova konaná dne 29.6.2013
Pozvánka na soutěž do Vysokova konaná dne 5.7.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


18.6.2013

Dodatek Směrnice hasičských soutěží - část platná ihned, část od r.2014
Pozvánka na soutěž do Rožnova konaná dne 5.7.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


4.6.2013

Přidány výsledky okresních kol v PS, dorostu a Plamen 2013
Tisková zpráva soutěže dobrovolní hasičí 2013
Výcvik lektorů vůdce malého plavidla
Využijte nové lektory první pomoci
Skončila pilotáž ověření kurzu Záchrana za použití motorového člunu
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
SDH Žďárky ruší svou soutěž "Žďárecká špička" (dne 8.6.) z důvodů podmáčení terénu. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.


28.5.2013

Pozvánka na soutěž - Chvalkovice dne 15. 6. 2013
Nabídka autopojištění od HVP
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


22.5.2013

Pozvánka na na oslavy 130. let SDH Řešetova Lhota dne 1. 6. 2013
Pozvánka na soutěž - Žďárky dne 8. 6. 2013


9.5.2013

Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Pozvánka na soutěž - Velká Jesenice dne 18. 5. 2013

30.4.2013

V sekci Soutěže - okresní soutěž přidány propozice okresní soutěže dorostu 2013
V sekci Soutěže - okresní soutěž přídána přihláška na dorost 2013
Pozvánka na soutěž - Bezděkov nad Metují dne 11. 5. 2013


18.4.2013

Přidána pozvánka na pochod a soutěž v Křinici
Změna programu "Levného volání s hasiči

12.4.2013

V sekci "Tiskopisy ke stažení" přidáno - Úraz - HVP - Nová pojistná smlouva od 1.1.2013
V sekci "Tiskopisy ke stažení" přidáno - Úraz - HVP - Dodatek k poj. smlouvě od 22.3.2013
V sekci "Tiskopisy ke stažení" přidáno - Rámcové smlouvy SH ČMS - úraz a odpovědnost 2013
Tisková zpráva - zahájení soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013
Prezentace Dobrovolní hasiči roku 2013
V sekci "Soutěže - okresní soutěž" přidány - Propozice okresní soutěže PS 2013
V sekci "Soutěže - okresní soutěž" přidána - Přihláška na PS 2013
Zápis z jednání ORV konané dne 4.4.2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013

5.4.2013

Přidána prezenční listina ze školení velitelů v Jaroměři včetně prodloužení osvědčení
Plakát Hasič roku
Plakát Miss hasička
Pozvánka na okrskovou soutěž - Dobrošov


3.4.2013

Velitelský den pro jednotky dobrovolných hasičů - obvod stanice Náchod 11.4.2013, obvod stanice Broumov 10.4.2013 a obvod stanice Jaroměř 25.4.2013 více v tomto odkazu


26.3.2013

Tisková zpráva ohledně úniku dat členů SH ČMS
V sekci tiskopisy ke stažení přidána smlouva s OSA
Nabídka hotelu fontána - Duben 2013
Nabídka hotelu fontána - Velikonoce 2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


27.2.2013

Informační leták LT Kamenec 2013
Nabídka - informace o LT Kamenec 2013
Žádost o vystavení faktury na LT Kamenec 2013


22.2.2013

V sekci odborné způsobilosti je umístěn plán školení velitelů a strojníků na rok 2013
V sekci odborné způsobilosti je umístěn seznam končících osvědčení v roce 2013 - JPO II a III
V sekci odborné způsobilosti je umístěn seznam končících osvědčení v roce 2013 - JPO V
V sekci odborné způsobilosti je umístěn přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2012
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


12.2.2013

V sekci odborné způsobilosti je umístěn plán školení velitelů a strojníků na rok 2013
Přidána přihláška na základní kurz hasice 2013
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013


11.2.2013

V sekci Tiskopisy ke stažení přidány otázky pro školení a přezkoušení velitelů
V sekci Tiskopisy ke stažení přidány otázky pro školení a přezkoušení strojníků
V sekci Tiskopisy ke stažení přidány společné otázky pro školení velitelů a strojníků
V sekci různé aktualizovány odkazy na hasičské stránky


7.2.2013

V sekci odborné způsobilosti přidán plán školení velitelů a strojníků na rok 2013
V sekci Tiskopisy aktualizována osnova okrskového cvičení na rok 2013
V sekci Tiskopisy přidána vzorová osnova cvičení okrsku Jaroměř 2012
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013

28.1.2013

Pozvánka na XVIII. reprezentační ples SH ČMS pro členy SH ČMS
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Aktualizovány temíny VVH SDH a okrsků 2012 - 2013

17.1.2013

Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Aktualizovány temíny VVH SDH a okrsků 2012 - 2013

10.1.2013

V sekci "Tiskopisy ke stažení" došlo ke změně struktury a aktualizaci tiskopisů

Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Temíny VVH SDH a okrsků 2012 - 2013

3.1.2013

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš kamarád, hasič a dlouholetý preventista OSH Náchod, Ladislav Široký
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Temíny VVH SDH a okrsků 2012 - 2013

20.12.2012

Přejeme všem hasičům (i nehasičům), krásné svátky vánoční, klid, pohodu, lásku a úsměv na tváři :-) a do nového roku 2013 hodně zdraví, štěstí a úspěchů …

OSH Náchod

PF 2013

18.12.2012

Zápis z jednání ORV konané dne 5.12.2012
Požární ochrana očima dětí - doplňkový program
Odpovědnostní smlouva 2013
Úrazová smlouva 2013
V sekci "Informace z OSH - Jednatel OSH informuje" proběhla aktualizace informací
V sekci "Informace z OSH - Aktiv zasloužilých hasičů" proběhla aktuatualizace

Přihláška na základní kurz hasiče 2013
PO očima dětí - propozice 2013
Temíny VVH SDH a okrsků 2012 - 2013
V sekci "Tiskopisy" proběhla aktualizace souborů


26.11.2012

Usnesení shromáždění starostů SDH okresu Náchod, ze dne 16. 11. 2012 ve Velké Jesenici
Aktualizovány soutěže a oslavy 2013
Soptík - listopad 2012


10.10.2012

Pozvánka na tradiční posvícenské stínání kohoutů v Přibyslavi dne 21.10.2012
Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


4.10.2012

Dopis ředitele HZS Královéhradeckého kraje, ÚO Náchod


26.9.2012

Aktualizován seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


24.9.2012

Přidány prezenční listiny ze školení velitelů a strojníků za 2. pololetí včetně prodloužení osvědčení


19.9.2012

Pozvánka na setkání přípravek Královéhradeckého kraje
Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


27.8.2012

Pozvánka na školení velitelů JPO II a JPO III
Pozvánka se týká velitelů JPO II a JPO III, kteří se nezúčastnili školení 6. - 7.3.2012 v Jaroměři.

Plán cyklického školení velitelů a strojníků JPO II, JPO III a JPO V, velitelské dny


16.8.2012

Pozvánky na soutěže a oslavy 2012 - aktualizace Jasenná a Vysoká Srbská
Dopis pro SDH - senátní volby 2012
Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


8.8.2012

Pozvánky na soutěže a oslavy 2012 - aktualizace Chvalkovice a Nahořany

5.8.2012

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil náš kamarád, hasič a náměstek starosty OSH Náchod Petr Duchatsch.


26.7.2012

Pozvánky na soutěže a oslavy 2012 - aktualizace Semonice a Přibyslav
V sekci tiskopisy ke stažení uloženo - Jednací a Volební řád - aktualizace 2012
V sekci tiskopisy ke stažení uloženo - Organizační řád - aktualizace 2012
V sekci odborné způsobilosti - Aktualizace Seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


12.7.2012

Pozvánky na soutěže a oslavy 2012 - aktualizace
Nabídka - Avia A 30 L special


9.7.2012

Pozvánky na soutěže a oslavy 2012 - aktualizace


19.6.2012

Pozvánka na setkání účastníku k 20. výročí Letní školy Jánské Koupele
Pozvánka je určena členům SDH, kteří se v uplynulých 20 letech této školy zúčastnili

Pozvánky na soutěže a oslavy 2012 - aktualizace


31.5.2012

Aktualizace plánu cyklického školení velitelů a strojníků v roce 2012, velitelské dny - 2 pololetí


29.5.2012

Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2012
Aktualizován seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků


23.5.2012

Z důvodu malého počtu přihlášených Výkonný výbor rozhodl, že se družstva ještě stále můžou hlásit a přihlásit na OSH Náchod (z organizačních důvodů nejlépe do 29.5.2012)".

Okresní soutěž v požárním sportu - 2012 propozice
Okresní soutěž dorostu - 2012 propozice
Okresní soutěž plamen - 2012 propozice
Krajské kolo plamene a dorostu - propozice
Krajské kolo plamene a dorostu - propozice

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


30.4.2012

Fotky ze Základního kurzu hasice 2012 zabalené do formátu zip

25.4.2012

V kontaktech na hasičské stránky přidán odkaz na ÚHŠ Bílé Poličany
Do sekce Informace z OSH - ORV Informuje přidán zápis z jednání ORV dne 12.4.2012
Do sekce Informace z OSH - Usnesení shromáždění starostů SDH - přidáno usnesení ze dne 13.4.2012

13.4.2012

Školení samaritánů na dopravní nehody
V základním kurzu hasiče, který se koná 23.-27.4.2012 jsou ještě volná místa. Zajemci se mohou hlásit na OSH Náchod.


3.4.2012

Článek - hasiči jsou zase o krok dále
Připomínka - dne 12.4.2012 se koná velitelský den viz sekce odborné způsobilosti.


26.3.2012

Školení rozhodčích Požárního sportu se bude konat v pondělí dne 16. 4. od 16 hodin na OSH Náchod, nám. T.G.M.69. Školení je pro nové rozhodčí, i pro rozhodčí na prodloužení platnosti průkazu rozhodčího.


23.3.2012

Přidána prezenční listina ze školení strojníků v Jaroměři včetně prodloužení osvědčení

15.3.2012

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012
Přidána prezenční listina ze školení velitelů v Jaroměři včetně prodloužení osvědčení
Seznam JPO, které se zúčastnily výcvyku v polygonu
Leták - Tábor Kamenec 2012
Kurz vedoucího Tábora
V pátek 13.4. se bude konat Shromáždění starostů SDH okresu Náchod od 16 hod. v Machově. Posílejte své fotografie z činnosti vašeho sboru a další zajímavé informace do zpravodaje Soptík


6.3.2012

Do sekce soutěže - pozvánky a propozice přidány tyto Pozvánky:

Pozvánka na ples do Velké Jesenice 10.3.2012 stáhnout zde
Pozvánka na soutěž Hribojedské stovky 8.5.2012 stáhnout zde
Pozvánka na soutěž Hribojedské šedesátky 8.5.2012 stáhnout zde


23.2.2012

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


10.2.2012
Upřesnění odborné přípravy velitelů a strojníků - místo konání v 2. pololetí
Do sekce odborné způsobilosti přidán plán cyklického školení velitelů a strojníků v roce 2012, velitelské dny


6.2.2012

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012
Nedopatřením se stala tisková chyba v brožované verzi Směrnice hasičských sportovních soutěží. Podrobnosti najdete zde


2.2.2012

Nabídka kurzu na obsluhu motorových řetězových pil


30.1.2012

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


23.1.2012

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012
Aktualizovány VVH SDH a okrsků
Přidána přihláška na základní kurz hasiče konaný 23. 4. – 27. 4. 2012
Přidána pozvánka na soutěž - Přebor na 100 m - Žernov
Pozvánka na reprezentační ples sdružení hasičů ČMS
Vstupenky je možné objednat na KSH KHK na emailu: ksh.khkr@seznam.cz a na tel. 724 908 849


17.1.2012

V sekci odborné způsobilosti aktualizovány platnosti odborných osvědčení a přidány podmínky získání a prodloužení odborné způsobilosti. Dále přidán seznam jednotek, které nesplňují povinné počty velitelů a strojníků.


13.1.2012

Aktualizovány soutěže a oslavy 2012


9.1.2012

V sekci tiskopisy přidáno rozšíření rámcové pojistné úrazové smlouvy členů SH ČMS č. 000-0792-083
Nabídka pohárů SABE ke stažení zde
Obec Písečná nabízí k prodeji : Š 706 RTHP - AKVM - kropící vůz. Vozidlo je v pojízdném stavu, SPZ v depozitu. Vozidlo má přední náhon 4x4, 4 místnou kabinu, pneumatiky 80 %, vodní dělo, mycí trisky před přední nápravou, nádrž na vodu 7 m3. Cena dohodou ( 6,- Kč/kg), tel. spojení : Milan Sklenář - 732839797, Hana Lipenská 733562150.