obr\osh01.jpg obr\osh02.jpg

Složení výkonného výboru
okresního sdružení v Náchodě


Starosta Kraus Ivan SDH Česká Metuje
1. Námestek starosty Řeháková Milada SDH Velichovky
2. Náměstek starosty Záliš Josef st. SDH Červený Kostelec
Člen výboru Grimová Jarmila SDH Nový Hrádek
Člen výboru Gol Miroslav SDH Veba 01 Olivětín
Člen výboru Ducháč Jan SDH Nízká Srbská
Člen výboru Kratěna Miloš SDH Nahořany
Člen výboru Vítek Václav SDH Vrchoviny
Vedoucí OR velitelů Paclík Miloslav SDH Jaroměř
Vedoucí OR prevence Kraus František SDH Běloves
Vedoucí OR mládeže Kligl Milan SDH Běloves

Jednatel OSH Němečková Petra SDH Velichovky
Pracovník OSH Rousková Jana SDH Přibyslav