obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Složení odborné rady
revizní a kontrolní


Vedoucí ORKR Kubešová Jana SDH Velichovky
Člen ORKR Horčičková Lada SDH Horní Radechová
Člen ORKR Mráz Stanislav SDH Hronov
Člen ORKR Ing. Hynková Lucie SDH Velichovky
Člen ORKR Břendová Zdeňka SDH Jizbice