obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Složení odborné rady
velitelů


Vedoucí Paclík Miloslav SDH Jaroměř
Členové Prouza Ladislav SDH Bukovice
Členové Šimek František SDH Lipí
Členové Pašťalka Jan SDH Velké Poříčí
Členové Hejcman Jaroslav SDH Jasenná
Členové Kábrt Zdeněk SDH Nové Město nad Metují
Členové Jelínek Rudolf SDH Zájezd
Členové Ducháč Jan SDH Nízká Srbská
Členové Reil Miroslav SDH Jezbiny
Členové Spitzer Leopold SDH Meziměstí
Členové Ticháček Jaroslav SDH Martínkovice
Členové Pavlát Radek SDH Nahořany
Členové Nejman Petr SDH Červený Kostelec
Členové Vondra Martin SDH Velká Jesenice
Členové Ing. Josefi Miroslav HZS, ÚO Náchod
Členové Ing. Paclík Vít HZS, ÚO Náchod
Členové Ing. Řehák Martin HZS, ÚO Náchod