obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Informace z OSH
obr/osh0801.JPG
obr/osh03.gif Kancelář OSH informuje

obr/osh03.gif Usnesení shromáždění starostů SDH

obr/osh03.gif Hodnocení okrsků - podmínky od r. 2016    vzor prezenční listiny


obr/osh03.gif Odborná rada velitelů informuje

obr/osh03.gif Odborná rada preventistů informuje

obr/osh03.gif Odborná rada mládeže informuje


obr/osh03.gif Aktiv samaritánů - zdravotníci informují

obr/osh03.gif Aktiv historie - kronikáři informují

obr/osh03.gif Aktiv zasloužilých hasičů informuje


obr/osh03.gif Pojištění vedoucích MH

obr/osh03.gif PO očima dětí

obr/osh03.gif Fotky


obr/osh03.gif Nabídka diplomů, ČU, PL

obr/osh03.gif Odkazy na hasičské stránky


obr/osh03.gif Základní kurz hasičů

obr/osh03.gif Tábor - LT MH Kamenec

obr/osh03.gif Temíny VVH SDH a okrsků