obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Kancelář OSH informuje
Kancelář OSH informuje

Přístup do Evidence členů SDH pro sbory
Přístup do evidence je pouze přes program "Kancelář pro obce" verze 6. Tento program si můžete zdarma stáhnout na: http://www.ikpo.cz/dalsi-sluzby/program-kpo-6-pro-sdh-zdarma/ O přístupový kód si musí zástupce sboru (starosta, zástupce) zažádat na OSH Náchod. ! Pozor: v této evidenci nic neměňte, nedopisujte, nepřepisujte, protože se vaše změny stejně neuloží, i když to tak vypadá, a při příští aktualizaci se vám to ztratí !!! Pokud potřebujete něco upravit, tak nám to pošlete mailem a my vám to opravíme, doplníme.

Evidence členů a mladých hasičů
V některých sborech nezapomínejte přihlásit 18-tileté dorostence do dospělých. Pokud máte děti registrované v kolektivu mladých hasičů a další rok už je do kolektivu nenapíšete, z evidence vám vypadnou! Např. když jim je 18 let nebo když už neregistrujete dorost a nenapíšete ho do dětí, tak je potřeba ho přihlásit do dospělých (vyplnit evidenční kartu).

Různé důležité info
V září 2016 ústředí SH ČMS celorepublikově přečíslovalo všechny své členy, takže se každému kraji, okresu i všem členům změnilo jeho registrační číslo (takže OSH Náchod již nemá 3605, ale nově 523).

Kdo chce posílat platby - členské příspěvky na bank.účet, tak může na účet u KB, naše č.ú.: 2738551/0100 - nezapomeňte napsat jako VS vaše Registrační číslo SDH nebo IČO a do poznámky ještě název vašeho sboru a za kolik členů platíte! A platba aby byla na našem účtu nejpozději do 31.1.2017!

Soutěže, oslavy a další akce SDH
Na OSH hlaste prosím temíny vašich soutěží, oslav a jiných akcí pořádaných SDH nebo i změny; uveďte datum, SDH, název soutěže, místo a čas konání (případně komu je určena – Muži, Ženy, MH).

Na našich internetových stránkách www.oshnachod.cz je odkaz pod bodem „Soutěže“, kam dáváme jednotlivé pozvánky (bližší informace) všech soutěží a akcí, které nám pošlete. Mailem nerozesíláme.

Kontakt na SDH
Pokud máte e-mail nebo internetové stránky SDH, nahlaste na OSH, abychom vám mohli zasílat aktuální informace (z OSH, z ústředí, výhodné akce pro hasiče, zápisy z V.V. OSH a odb. rad, apod.). Pokud nemáte, tak třeba soukromou mailovou adresu kontaktní osoby SDH, kam tyto informace můžeme zasílat.

Adresa kanceláře OSH Náchod Kancelář OSH sídlí na Masarykově náměstí 69 - červená budova vedle hotelu Beránek, první patro. Pracovní dny: Po 8 – 16 hod., Út 8 – 15 hod, Čt, Pá 8 – 14 hod. (většinou už od 7 hod., mezi 11.30 až 13.30 hod. půl hodiny pauza na oběd), tyto dny je lépe si zavolat na tel. 491 427 653 nebo 739 855 086 (z důvodu nemoci, dovolené, jiné zařizování mimo kancelář apod.; je možné domluvit i jiný čas návštěvy).
Úřední den je středa od 8 do 16 hodin (většinou už od 7 hod., mezi 11.30 až 13.30 hod. půl hodiny pauza na oběd).

IČO OSH Ná: 48623181, bank.spoj. KB č.ú.: 2738551/0100, e-mail: kancelar@oshnachod.cz

Nový e-mail kanceláře OSH Náchod
Kancelář OSH má od listopadu 2016 nový e-mail: kancelar@oshnachod.cz
Na starý e-mail už, prosím, nic neposílejte a uložte si tento nový!

Pokud budete chtít něco posílat poštou, pište:
Sdružení hasičů ČMS okres Náchod
Masarykovo náměstí 69
547 01 Náchod


Webové stránky OSH: http://www.oshnachod.cz
Webové stránky SH ČMS: http://www.dh.cz
Webové stránky KSH ČMS Královéhradeckého kraje: http://www.www.kshradeckr.cz


Jednatelka OSH Náchod - Petra Němečková.
Pracovnice OSH Náchod - Jana Rousková.