obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Základní kurz hasičů
Základní kurz hasičů i hasiček okresu NáchodZájemci o kurz se mohou hlásit na OSH Náchod, přihlášku si můžete stáhnout v sekci Tiskopisy ke stažení nebo níže a na základě jejich potvrzení budou zařazeni podle postupného navrácení do kurzu, který se bude konat v od 1. - 5. dubna 2019.

Přihláška na základní kurz hasiče stáhnout zde,    formulář lékařského posudku stáhnout zde

Již 26 let pořádá OSH Náchod ve spolupráci s HZS územní odbor Náchod pro hasiče základní kurz, který připravuje nové členy (většinou výjezdových jednotek SDH) na svou práci u dobrovolných hasičů. První kurz, který trvá vždy od pondělí do pátku, se uskutečnil v květnu roku 1993 v Jaroměři na požární stanici HZS, téhož roku se uskutečnil ještě jeden a to v listopadu v Novém Městě nad Metují v Domě hasičů. Až do roku 1998 všechny kurzy probíhaly v Jaroměři, většinou v měsíci květnu. Od roku 1999, kdy se CPS HZS okresu Náchod přestěhovala do velkých prostor do Velkého Poříčí, kurz probíhá zde. Nyní HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Náchod + školicí středisko poskytuje dobré zázemí a podmínky pro absolvování celého kurzu.

Hasiči absolvují teoretický i praktický výcvik, během týdne se školí (např. Činnost jednotky PO, spojení, činnost a organizace u zásahu, právní předpisy v PO, spolupráce složek IZS, taktika, technické prostředky, CHTS, nebezpečné látky, první pomoc a spousta dalších důležitých informací potřebných nejen u samotného zásahu). V praxi si vyzkouší práci ve výškách, na vodě, v polygonu CHTS, požární techniku a další.

V kurzu bývalo dříve většinou okolo 30 hasičů, pokud bylo zájemců moc, proběhly v jednom roce i kurzy dva. Nyní se kurzu zúčastňuje okolo 20 hasičů.

Pro velký zájem žen-hasiček proběhl v r. 2003 a v dalších letech též Kurz hasiček, ten se konal sice jen od pátku do neděle, ale probíhal obdobně jako u mužů. Hasičky zde získaly mnoho důležitých základních informací (např. Základní pojmy v PO, požární taktika, Nebezpečí při zásahu, ochranné prostředky hasičů, druhy zásahů, zásady a postupy, hasiva, rozdělení JPO, apod., vyzkoušely si i praktické části - práce ve výškách, v polygonu, jak vypadá příprava a výjezd profesionálních hasičů, skluz na tyči a další. Poslední den také ukončily testem a zkouškou.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem hasičům, kteří jezdí ze svého volna, školí nás a ochotně pomáhají s výcvikem. A všem, kteří se podílí na celé organizaci všech kurzů.