obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Tiskopisy, dokumenty a různé

Tiskopisy


Návrh na vyznamenání - formát word stáhnout zde     formát pdf stáhnout zde .

Návrh na udělení medaile a stužky za věrnost - formát Word stáhnout zde .

Přihláška a evidenční karta člena SDH (od 18 let nebo kdo nemá registrovaný kolektiv MH) - formát pdf stáhnout zde    souhlas GDPR - formát pdf stáhnout zde .

Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2020 formát Excel    formát PDF část 1    formát PDF část 2

Změna v evidenci MH formát ExcelHlášení o činnosti SDH za rok 2018 - formát Excel stáhnout zde .

Vysvětlivky k hlášení - formát PDF stáhnout zde .

Zpráva o výroční valné hromadě SDH (pouze po volbách) - formát PDF stáhnout zde .Při změně starosty SDH ! (bylo při přeregistraci SDH na spolek)


Příloha k registračnímu listu SDH - 3x originál s podpisy - zde uvést staré Registrační číslo SDH, to které je na vašem Registračním listu SDH - formát Excel stáhnout zde .

Souhlas se zápisem SDH - 1x (ověřený podpis) - formát word stáhnout zde .

Výpis z usnesení VH SDH 1x - formát Word stáhnout zde .
Dokumenty
Stanovy SH ČMS" - platné - schválené 22. 4. 2017 - formát pdf stáhnout zde .

Organizační řád - aktualizace 2015 - formát pdf stáhnout zde

Jednací a Volební řád - aktualizace 2015 - formát pdf stáhnout zde


Statut vyznamenání platný od 1.1.2014 - formát pdf stáhnout zde .


Stejnokrojový předpis - formát pdf stáhnout zde Přílohy ke stejnokrojovému předpisu - formát pdf stáhnout zde

Stejnokrojový předpis - doplnění - formát pdf stáhnout zde .

Dělba práce funkcionářů v SDH stáhnout zde .Statut odborných rad - formát pdf stáhnout zde .

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 - formát pdf stáhnout zde .

Zajištění VVH SDH a okrsků 2010-2015 - formát pdf stáhnout zde .

Zabezpečení Valných hromad SDH a okrsků 2016 - formát PDF stáhnout zde .


Fungování občanského sdružení od účinnosti nového občan. zákoníku - formát pdf stáhnout zde .Spisový, archivní a skartační řád - formát Word stáhnout zde .

Sdělení o zpracování osobních údajů - formát pdf stáhnout zde .

Základní listina symbolů SH ČMS - formát Word stáhnout zde + příloha stáhnout zde .Pojistné smlouvy a tiskopisy na úraz


Úraz - Pojistná smlouva HVP pro hasiče - platná od 1.1.2013 - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - HVP - Oznámení pojist. události a zpráva ošetř. lékaře - pro hasiče - od 1.1.2013 - formát word stáhnout zde .

Úraz - HVP - Všeobecné podmínky - od 1.1.2013 - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - HVP - Doplňkové pojistné podmínky - od 1.1.2013 - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - HVP - Postup nahlášení úrazu - od 1.1.2013 - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - HVP - Hodnocení trvalých následků - pro hasiče - od 1.1.2013 - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - HVP - Nová pojistná smlouva od 1.1.2013 - formát word stáhnout zde .

Úraz - HVP - Dodatek k poj. smlouvě od 22.3.2013 - formát word stáhnout zde


Rámcové smlouvy SH ČMS - úraz a odpovědnost 2013 - formát word stáhnout zde

Dodatek Směrnice hasičských soutěží - platná od r.2014 - formát pdf stáhnout zde

Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu - formát pdf stáhnout zde

pojištění pro hasiče - novinky HVP - formát pdf stáhnout zde
Mladí hasiči jsou od 1.1.2018 pojištěni u pojišťovny Generali (už ne u pojišťovny Kooperativa)!

Generali - skupinové úrazové pojištění, pojistné podmínky - formát pdf stáhnout zde .

Generali - pojistná smlouva - formát word stáhnout zde .

Generali - oznámení úrazu - formát pdf stáhnout zde .


Do 31.12.2017 platí pojištění u pojišťovny Kooperativa!

Více informací k pojištění i k hlášení pojistných událostí najdete na www.koop.cz nebo www.crdm.cz

Oznámení pojist. události pro hasiče i pro MH - formát pdf stáhnout zde .

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/323-pojistna-smlouva-pro-malde-hasice-kooperativa-platnost-od-1-1-2014Mladí hasiči byli v roce 2013 pojištěni pouze u pojišťovny Generali !
Tiskopisy pro úrazy vzniklé v r. 2013:

Úraz - Generali - tiskopis pouze pro MH - Pojistná smlouva - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - Generali - tiskopis pouze pro MH - Hlášení poj. události - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - Generali - Přílohy poj. smlouvy - formát pdf stáhnout zde .

Úraz - Generali - Metodika úraz.pojištění - formát pdf stáhnout zde .Úraz - Pojistná smlouva HVP - pro úrazy do 31.12.2012 - formát word stáhnout zde .

Rozšíření rámcové pojistné úrazové smlouvy členů SH ČMS č. 000-0792-083 - pro úrazy do 31.12.2012 - formát pdf stáhnout zde

Úraz - HVP - Oznámení pojist. události pro hasiče i pro MH - pro úrazy do 31.12.2012 - formát word stáhnout zde .

Úraz - HVP - Zpráva ošetř. lékaře pro hasiče i pro MH - pro úrazy do 31.12.2012 - formát word stáhnout zde .Různé

Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I - III z r.2014 stáhnout zde

Plán kurzů ÚHŠ Bílé Políčany a ÚHŠ Jánské Koupele stáhnout zde .

Přihláška na základní kurz hasiče stáhnout zde .
Přílohy pro jednoduché účetnictví stáhnout zde

Přílohy pro podvojné účetnictví stáhnout zde
Smlouva s OSA 2016 - formát pdf stáhnout zde

Smlouva s Intergram (zvuk a obraz) - formát pdf stáhnout zde

Dopis koncese na prodej alkoholu - formát PDF stáhnout zde .

Hasičské noviny stáhnout zde .

A. L. Seidl - hasič, rodák z Náchoda - formát PDF stáhnout zde .
Zdravotní pojišťovna MV ČR - formát pdf stáhnout zde

Nabídka autopojištění od HVP - formát pdf stáhnout zde