obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Plán kurzů ÚHŠ Bílé Poličany
Plán kurzů ÚHŠ Jánské KoupelePlán kůrzů ÚHŠ Bílé Políčany si můžete ve formátu pdf stáhnout zde .

Přihlášku do kurzu si můžete ve formátu Wordu stáhnout zde .

Plán kůrzů ÚHŠ Jánské Koupele si můžete ve formátu Wordu stáhnout zde .

Upozornění:

Posluchači kurzů nebo jejich vysilatelé dohodnou předem termíny s ÚHŠ a zašlou  vyplněné přihlášky (nebo odhlášení), nejpozději jeden týden  před konáním kurzu, aby nebyla blokována místa pro další zájemce Na přihláškách je nutné uvést číslo telefonu vysílajícího obce (podniku), aby bylo možné  navzájem  se kontaktovat v případě, že kurz bude pro nedostatečnou naplněnost zrušen. Po dohodě s ÚHŠ je možno sjednat  i jiný kurz nebo termín  mimo program, s minimální účasti 10 osob.

Možnost nástupu do kurzu v předvečer je velice omezen (ubytování i s dopravou je zajištěno mimo Bílé Poličany). Proto je bezpodmínečně nutné tuto možnost předem závazně dojednat telefonicky s ÚHŠ. Bez této dohody nebude předčasné ubytování zajištěno !!!

 Adresa :  Ústřední hasičská škola

                544 52  Bílé  Poličany

tel./fax.:  499694212            mobil : 724053535        e - mail   uhs.bp@tiscali.cz