obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Pozvánky, propozice apod. na soutěže, oslavy
a další akce SDH a OSH Náchod
TFA - pravidla


Pozvánka na soutěž do Bělého dne 15.6.2019

Pozvánka na soutěž do Velké Jesenice dne 15.6.2019

Pozvánka na soutěž do Rokytníku dne 15.6.2019

Pozvánka na setkání a soutěž parních stříkaček do Otrokovic dne 15.6.2019

Pozvánka na soutěž do Vlčkovic dne 22.6.2019    propozice k soutěži

Pozvánka na soutěž do Martínkovic dne 28.6.2019

Pozvánka na letní hasičský ples do Přibyslavi dne 29.6.2019

Pozvánka na soutěž do Provodova dne 12.7.2019

Pozvánka na soutěž do Hořiček dne 20.7.2019

Pozvánka na juniorského železného hasiče do Brzic dne 31.7.2019    propozice a přihláška