obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Ostatní dokumenty
Odborná způsobilost členů JSDH

Testové otázky pro školení a přezkoušení velitelů

Testové otázky pro školení a přezkoušení strojníků

Společné testové otázky pro školení velitelů a strojníků
Odbornost členů SDH

Testové otázky Hasič. I., II. a III. stupně 2017Pomůcka pro velitele jednotek SDH a starosty obcí k problematice zřizování Jednotek PO

Formulář - Lékařský posudek člena JSDH 2018Metodický návod k vypracování cvičení stáhnout zde

Vzorová osnova okrskového cvičení stáhnout zde

Vyplněná vzorová osnova cvičení - okrsek Jaroměř 2012 stáhnout zde

Hodnocení okrsků - podmínky stáhnout zde

Metodika zkoušení žebříků stáhnout zde

Přihláška na základní kurz hasiče stáhnout zde