obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg

Aktiv samaritánů - zdravotníci informujíZájemci o kurz Samaritánů, ať se hlásí na OSH Náchod nebo přímo vedoucímu samaritánů - J. Lankovi.

Jan Lanka - SDH Náchod, mobil: 607 574 084 - vedoucí aktivu Samaritánů

Školení první pomoci apod. se konají dle zájmu v průběhu roku.