obr/osh01.jpg obr/osh02.jpg
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

okres NáchodSH ČMS - Okresní sdružení hasičů Náchod
náměstí T.G.Masaryka 69
547 01 Náchod
IČO 48623181
11.11.2020

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021)
Stanovisko Vedení SH ČMS k plánovaným jednáním orgánů SH ČMS
Aktualizace soutěží 2020


14.10.2020

Pozor, zrušení cyklického školení velitelů JSDH Kemp Brodský a UPO Velké Poříčí - info po rozkliknutí
Vzhledem k vzniklé koronavirové situaci a z nařízení vládních opatření se podzimní aktiv preventistů okresu Náchod plánovaný na 23.10.2020 v Jaroměři ruší.
Aktualizace soutěží 2020


6.10.2020

Aktualizace prezenčních listin z cyklického školení velitelů, velitelských a strojnických dnů
Opatření vedení SH ČMS k současné situaci v ČR platné od 5. 10. 2020
Aktualizace soutěží 2020


25.9.2020

Pozor, změna cyklického školení velitelů JSDH za rok 2020    seznam velitelů k cyklické odborné přípravě 2020 + termíny


23.9.2020

Aktualizace seznamu vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2020
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2020
Aktualizace prezenčních listin z cyklického školení velitelů, velitelských a strojnických dnů
Aktualizace seznamu JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - soutěž Hlavňov, posvícení Velký Třebešov
Aktualizace soutěží 2020


21.9.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - soutěž Dvůr Králové nad Labem
Aktualizace soutěží 2020


16.9.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - soutěž Miletín


25.8.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Okresní soutěž v PS ve Lhotě, Soutěž Pěkov a Choustníkovo Hradiště
Aktualizace soutěží 2020


30.7.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž Přibyslav
Aktualizace soutěží 2020


21.7.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž Jasenná
Aktualizace soutěží 2020


14.7.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - TFA Žernov


2.7.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž běhu Náchod - Dobrošov
Aktualizace soutěží 2020


18.6.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž v Houdkovicích a Vysokově
Aktualizace soutěží 2020


16.6.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž v Dubenci a Rožnově


11.6.2020

Vzorová osnova okrskového cvičení 2020
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž v Martínkovicích


9.6.2020

Zakladní kurz hasiče se bude konat v původním termínu 7. - 11.9.2020 na UPO Ve Velkém Poříčí (kurz omezen na 20 kurzistů)
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Soutěž v Polici nad Metují
Aktualizace soutěží 2020


14.5.2020

Rozvolnění opatření v souvislosti s Covid 19
Aktualizace soutěží 2020
Termín, přihláška a lékařský posudek na základní kurz hasiče 2020


1.4.2020

Opatření vedení SH ČMS k současné situaci v ČR - Covid19


19.3.2020

Změna termínu odborné přípravy velitelů a strojniků v roce 2020 v souvislosti s COVID 19


17.3.2020

Uprava chodu kanceláře OSH v Náchod v souvislosti s koronavirem
Aktualizace soutěží 2020


10.3.2020

Prohlášení SH ČMS k organizování akcí v souvislosti s koronavirem
Zrušení cyklických školení velitelů a strojníků jarní termíny   Přehled přihlášených na cykliku - červené sloupce změna termínu
Aktualizace soutěží 2020


3.3.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Hasičský ples SK
Aktualizace soutěží 2020
Soutěž Najdi Ošetři Zachraň 2020


26.2.2020

Počet volných míst - cyklika velitelů JSDH - termín 21.3.2020 na UPO Velké Poříčí je již plně obsazen
Počet volných míst - cyklika velitelů JSDH - termín 7.11.2020 na UPO Velké Poříčí je již plně obsazen
Počet volných míst - cyklika velitelů JSDH - termín 20.4.2020 v kempu Brodský - 17 volných míst
Počet volných míst - cyklika velitelů JSDH - termín 5.10.2020 v kempu Brodský - 21 volných míst
Počet volných míst - cyklika velitelů JSDH - termín 17. - 18.9.2020 v kempu Brodský - 9 volných míst
Přehled přihlášených na cykliku 2020 k 26.2.2020


18.2.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Hasičský ples Velichovky
Aktualizace soutěží 2020


31.1.2020

Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Hasičský ples Bohuslavice nad Metují


30.1.2020

Počet volných míst - cyklika velitelů JSDH - termín 21.3.2020 na UPO Velké Poříčí je již plně obsazen.
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Hasičský bál Pěkov


28.1.2020

Aktualizace soutěží 2020
Aktualizace pozvánek na hasičské soutěže a oslavy - Hasičský ples Vrchoviny


23.1.2020

Aktualizace soutěží 2020


22.1.2020

Termíny odborné přípravy velitelů a strojniků v roce 2020


14.1.2020

Výběrové řízení na pracovní pozici účetní a administrativní pracovník/pracovnice - KSH Trutnov


9.1.2020

Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2020 - Velitelé s kurzem V40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2020 - Strojníci s kurzem S40
Přehled osvědčení k prodloužení platnosti v roce 2020 - Strojníci s kurzem S16
Seznam JPO - splnění povinných počtů velitelů a strojníků
Seznam vydaných osvědčení velitelů a strojníků JSDH za rok 2019
Seznam všech platných osvědčení velitelů a strojníků JSDH - seznam po jednotkách platný k 1.1.2020
Přehled osvědčení velitelů a strojníků JSDH ze školení v Bílých Poličanech 2019