Logo

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

okres Náchod

Logo

Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS (2020/2021)

Schváleno SS OSH 25. července 2020

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Římská 45, 121 07 Praha 2
Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků
SH ČMS (2020/2021)
I. Valné hromady sborů
 • valné hromady sborů musí být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2021
 • organizační zajištění valných hromad sborů včetně delegování zástupců OSH, případně vyžádání účasti zástupců KSH a VV SH ČMS je v plné kompetenci příslušných výkonných výborů OSH
 • výkonné výbory OSH zajistí, aby vyplněná „Hlášení o činnosti SDH za rok 2020“ byla odevzdána v takovém termínu (nejlépe bezprostředně po konání VH), aby „Hlášení o činnosti OSH za rok 2020“ byla předána kanceláři SH ČMS nejpozději do 28. února 2021.
Na jednání valných hromad sborů doporučujeme mimo jiné:
 1. projednat zprávu o činnosti sboru za rok 2020
 2. projednat zaměření činnosti sboru na rok 2021
 3. informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS, včetně přijatých závěrů tohoto jednání
 4. podat informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2020
 5. projednat cíle a záměry OSH pro rok 2021, do jehož působnosti sbor patří a tyto zapracovat do podmínek činnosti sboru v místě konání valné hromady

II. Valné hromady okrsků
 • valné hromady okrsků musí být ukončeny nejpozději do 28. února 2021
 • výkonný výbor OSH přijme v přípravě těchto jednání taková opatření, aby jednání všech valných hromad okrsků byl přítomen, alespoň jeden zástupce výkonného výboru OSH
 • na jednání valných hromad okrsků doporučujeme, mimo jiné nutné záležitosti, projednat stejné okruhy problematiky, které jsou doporučovány k projednání ve sboru (viz. bod. I.), s řešením problematiky daného okrsku
 • na jednání valných hromad okrsků doporučujeme informovat o jednání VI. sjezdu SH ČMS a přijatých závěrech z tohoto jednání

14. listopadu 2020 18:42
Publikoval: Michal Rejl

Hledat na webu