Logo

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

okres Náchod

Logo

Tiskopisy

Návrh na vyznamenání - formát Word stáhnout zde, formát PDF stáhnout zde

Návrh na udělení medaile a stužky za věrnost - formát Word stáhnout zde

Přihláška a evidenční karta člena SDH (od 18 let nebo kdo nemá registrovaný kolektiv MH) - formát PDF stáhnout zde
souhlas GDPR - formát PDF stáhnout zde

Evidenční list mladých hasičů k 1.1.2020 - formát Excel, formát PDF část 1, formát PDF část 2

Změna v evidenci MH - formát Excel


Hlášení o činnosti SDH za rok 2018 - formát Excel stáhnout zde

Vysvětlivky k hlášení - formát PDF stáhnout zde

Zpráva o výroční valné hromadě SDH (pouze po volbách) - formát PDF stáhnout zde


Při změně starosty SDH ! (bylo při přeregistraci SDH na spolek)

Příloha k registračnímu listu SDH - 3x originál s podpisy - zde uvést staré Registrační číslo SDH, to které je na vašem Registračním listu SDH - formát Excel stáhnout zde

Souhlas se zápisem SDH - 1x (ověřený podpis) - formát Word stáhnout zde

Výpis z usnesení VH SDH 1x - formát Word stáhnout zde


Dokumenty

Stanovy SH ČMS" - platné - schválené 22. 4. 2017 - formát PDF stáhnout zde

Organizační řád - aktualizace 2015 - formát PDF stáhnout zde

Jednací a Volební řád - aktualizace 2015 - formát PDF stáhnout zde

Statut vyznamenání platný od 1.1.2014 - formát PDF stáhnout zde

Stejnokrojový předpis - formát PDF stáhnout zde
Přílohy ke stejnokrojovému předpisu - formát PDF stáhnout zde

Stejnokrojový předpis - doplnění - formát PDF stáhnout zde

Dělba práce funkcionářů v SDH seznam zde

Statut odborných rad - formát PDF stáhnout zde

Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2016 - formát PDF stáhnout zde

Zajištění VVH SDH a okrsků 2010-2015 - formát PDF stáhnout zde

Zabezpečení Valných hromad SDH a okrsků 2016 - formát PDF stáhnout zde

Fungování občanského sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku - formát PDF stáhnout zde


Spisový, archivní a skartační řád - formát Word stáhnout zde

Sdělení o zpracování osobních údajů - formát PDF stáhnout zde

Základní listina symbolů SH ČMS - formát Word stáhnout zde + příloha stáhnout zde


Pojistné smlouvy a tiskopisy na úraz

Úraz - Pojistná smlouva HVP pro hasiče - platná od 1.1.2013 - formát PDF stáhnout zde

Úraz - HVP - Oznámení pojist. události a zpráva ošetř. lékaře - pro hasiče - od 1.1.2013 - formát Word stáhnout zde

Úraz - HVP - Všeobecné podmínky - od 1.1.2013 - formát PDF stáhnout zde

Úraz - HVP - Doplňkové pojistné podmínky - od 1.1.2013 - formát PDF stáhnout zde

Úraz - HVP - Postup nahlášení úrazu - od 1.1.2013 - formát PDF stáhnout zde

Úraz - HVP - Hodnocení trvalých následků - pro hasiče - od 1.1.2013 - formát PDF stáhnout zde

Úraz - HVP - Nová pojistná smlouva od 1.1.2013 - formát Word stáhnout zde

Úraz - HVP - Dodatek k poj. smlouvě od 22.3.2013 - formát Word stáhnout zde

Rámcové smlouvy SH ČMS - úraz a odpovědnost 2013 - formát Word stáhnout zde

Dodatek Směrnice hasičských soutěží - platná od r.2014 - formát PDF stáhnout zde

Upozornění na přestupní termín v postupových soutěžích požárního sportu - formát PDF stáhnout zde

pojištění pro hasiče - novinky HVP - formát PDF stáhnout zde


Mladí hasiči jsou od 1.1.2018 pojištěni u pojišťovny Generali (už ne u pojišťovny Kooperativa)!

Generali - skupinové úrazové pojištění, pojistné podmínky - formát PDF stáhnout zde

Generali - pojistná smlouva - formát Word stáhnout zde

Generali - oznámení úrazu - formát PDF stáhnout zde

Do 31.12.2017 platí pojištění u pojišťovny Kooperativa!

Více informací k pojištění i k hlášení pojistných událostí najdete na www.koop.cz nebo www.crdm.cz

Oznámení pojist. události pro hasiče i pro MH - formát PDF stáhnout zde

https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/323-pojistna-smlouva-pro-malde-hasice-kooperativa-platnost-od-1-1-2014


Mladí hasiči byli v roce 2013 pojištěni pouze u pojišťovny Generali !
Tiskopisy pro úrazy vzniklé v r. 2013:

Úraz - Generali - tiskopis pouze pro MH - Pojistná smlouva - formát PDF stáhnout zde

Úraz - Generali - tiskopis pouze pro MH - Hlášení poj. události - formát PDF stáhnout zde

Úraz - Generali - Přílohy poj. smlouvy - formát PDF stáhnout zde

Úraz - Generali - Metodika úraz.pojištění - formát PDF stáhnout zde


Úraz - Pojistná smlouva HVP - pro úrazy do 31.12.2012 - formát Word stáhnout zde

Rozšíření rámcové pojistné úrazové smlouvy členů SH ČMS č. 000-0792-083 - pro úrazy do 31.12.2012 - formát PDF stáhnout zde

Úraz - HVP - Oznámení pojist. události pro hasiče i pro MH - pro úrazy do 31.12.2012 - formát Word stáhnout zde

Úraz - HVP - Zpráva ošetř. lékaře pro hasiče i pro MH - pro úrazy do 31.12.2012 - formát Word stáhnout zde


Různé

Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaku HASIČ I - III z r.2014 - stáhnout zde

Plán kurzů ÚHŠ Bílé Políčany a ÚHŠ Jánské Koupele - stáhnout zde

Přihláška na základní kurz hasiče - stáhnout zde


Přílohy pro jednoduché účetnictví - stáhnout zde

Přílohy pro podvojné účetnictví - stáhnout zde


Smlouva s OSA 2016 - formát PDF stáhnout zde

Smlouva s Intergram (zvuk a obraz) - formát PDF stáhnout zde

Dopis koncese na prodej alkoholu - formát PDF stáhnout zde

Hasičské noviny - stáhnout zde

A. L. Seidl - hasič, rodák z Náchoda - formát PDF stáhnout zde


Zdravotní pojišťovna MV ČR - formát PDF stáhnout zde

Nabídka autopojištění od HVP - formát PDF stáhnout zdeHledat na webu